DODATNA POJASNILA V ZVEZI S CEPLJENJEM PROTI COVID-19 V BOROVNICI V SKLOPU DNEVOV CEPLJENJA

15. 12. 2021