DVIG ZNESKA NA POLOŽNICI ZARADI POVEČANIH DAJATEV IZ NASLOVA PLAČEVANJA OMREŽNINE ZA ČIŠČENJE ODPADNE VODE

22. 11. 2021