OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA PRODAJO ZEMLJIŠČA S PARC. ŠT. 1667/1 K.O. BOROVNICA

5. 11. 2021