NOV PROMETNI REŽIM NA PAPLERJEVI ULICI IN NOV DOVOZ UČENCEV DO OŠ DR. IVANA KOROŠCA BOROVNICA

23. 8. 2021