PODALJŠAN ROK ZA ZBIRANJE POBUD ZA SPREMEMBO OPN

30. 7. 2021