JAVNA PREDSTAVITEV NAČRTA ZIR ZARADI ŽLEDA V OBČINI BOROVNICA (842-0004/2021-1)

25. 3. 2021