IZTEKA SE ROK JAVNE RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA TRETJIH SPREMEMB IN DOPOLNITEV UREDITVENEGA NAČRTA OBMOČJA STRUGE V BOROVNICI IN PRIPADAJOČEGA OKOLJSKEGA POROČILA

21. 1. 2021