DOPOLNJEN OSNUTEK 3. SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBMOČJA STRUGE V BOROVNICI – ZOOM

12. 1. 2021