SKLEP O OPROSTITVI PLAČILA STORITEV GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI ZA PRAVNE OSEBE V OBČINI BOROVNICA

24. 12. 2020