30 DNEVNA JAVNA OBRAVNAVA OSNUTKA ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST V OBČINI BOROVNICA

26. 11. 2020