NOVI UKREPI ZA OMEJEVANJE COVID-19 PO SESTANKU ŠTABA CZ OBČINE BOROVNICA

22. 10. 2020