ZAKLJUČEN JAVNI RAZPIS ZA SUBVENCIONIRANJE NAKUPA IN GRADNJE MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV NA OBMOČJU OBČINE BOROVNICA ZA LETO 2020

15. 10. 2020