JAVNA PREDSTAVITEV DELNEGA NAČRTA ZIR OB POJAVU EPIDEMIJE OZIROMA PANDEMIJE NALEZLJIVE BOLEZNI PRI LJUDEH V OBČINI BOROVNICA

23. 9. 2020