ETM 2020: SLOVESNA OTVORITEV P+R PRI ŽELEZNIŠKI POSTAJI BOROVNICA S PROGRAMOM PROMOCIJE TRAJNOSTNE MOBILNOSTI

8. 9. 2020