4. 8. 2020 PREKINJENA OZ. MOTENA OSKRBA Z VODO V NEKATERIH DELIH OBČINE

31. 7. 2020