JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU DRŽAVNIH POMOČI DE MINIMIS ZA POSPEŠEVANJE MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI BOROVNICA V LETU 2020

17. 7. 2020