OBVESTILO ZA PODALJŠANJE PRIDOBLJENA VODNE PRAVICE ZA RABO VODE ZA LASTNO OSKRBO S PITNO VODO

14. 7. 2020