ZAČETEK JAVNE OBRAVNAVE ODLOKA O DOLOČANJU CEN GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA OBČINE BOROVNICA IN ODLOKA O OBČINSKIH CESTAH

6. 7. 2020