NOV KONCESIONAR ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE ZAGOTAVLJANJA ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI V OBČINI BOROVNICA

9. 4. 2020