RAVNAJE Z GOSPODINJSKIMI ODPADKI BOLNIKOV, KI KAŽEJO ZNAKE BOLEZNI COVID-19

18. 3. 2020