POROČILO O PREJETIH PRIPOMBAH NA JAVNO RAZGRNJEN PREDLOG MODELOV VREDNOTENJA NEPREMIČNIN IN STALIŠČIH DO PREJETIH PRIPOMB

6. 2. 2020