VELIK PRISPEVEK BOROVNIŠKIH JAMARJEV K VZPOSTAVITVI DRUGEGA NAJGLOBLJEGA JAMSKEGA SISTEMA V SLOVENIJI

10. 12. 2018