ZAMUDE PRI PRIČETKU GRADNJE PRIZIDKA K ŠOLI ZARADI POVEČANIH ZAHTEV DRŽAVE GLEDE POPLAVNE VARNOSTI

3. 9. 2018