KRATKO POROČILO Z 28. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOROVNICA

5. 6. 2018