ŽIVLJENJE V SKUPNOSTI – TUDI V STANOVANJSKIH SOSESKAH – ZAHTEVA TUDI UPOŠTEVANJE DRUGIH IN SKUPNEGA DOBRA

12. 1. 2018