DELOVNI SESTANKE O IZBOLJŠANJU POLOŽAJA MLADIH IN NJIHOVE UDELEŽBE PRI RAZVOJU OBČINE

12. 10. 2017