POROČILO S 3. JAVNE RAZPRAVE ZA PRIPRAVO CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE OBČINE BOROVNICA

21. 6. 2017