18. SEJA OBČINSKEGA SVETA: POTRJENE NOVE CENE KOMUNALNIH SOTRITEV IN PRORAČUN OBČINE ZA LETO 2017

27. 1. 2017