ZAKLJUČNA DELAVNICA PRIPRAVE OBČINSKE RAZVOJNE STRATEGIJE – PROSTORSKI VIDIKI RAZVOJNE VIZIJE

15. 11. 2016