POJASNILA V ZVEZI Z OBRAČUNOM NUSZ ZA LETO 2016

3. 11. 2016