POROČILO S 3. DELAVNICE PRIPRAVE RAZVOJNE STRATEGIJE OBČINE

7. 10. 2016