POROČILO Z DRUGE DELAVNICE ZA PRIPRAVO OBČINSKE RAZVOJNE STRATEGIJE

3. 10. 2016