DELNA OBNOVA IN POLEPŠANJE OŠ DR. IVANA KOROŠCA

2. 9. 2016