NEUSPEŠEN RAZPIS ZA PRODAJO ZEMLJIŠČ S PARC. ŠT. 2080/105 IN 2080/106 OBE K.O. 2004 BOROVNICA

11. 12. 2019