KLORIRANJE PITNE VODE NA CELOTNEM OBMOČJU OBČINE DO 20. 11. 2019

15. 11. 2019