USPEŠEN JAVNI RAZPIS ZA PRODAJO ZEMLJIŠČA S PARC. ŠT. 2080/32 K.O. 2004 BOROVNICA

13. 11. 2019