Javno naznanilo – OBČINSKI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POPLAVAH V OBČINI BOROVNICA

12. 11. 2019