JAVNI RAZPIS ZA PRODAJO NEPREMIČNIN S PARC. ŠT. 2080/105 IN 2080/106 OBE K.O. BOROVNICA

25. 10. 2019