OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA PRODAJO ZEMLJIŠČA S PARC. ŠT. 2080/32 K.O. 2004 BOROVNICA

10. 10. 2019