DELNE ZAPORE ŠVIGLJEVE ULICE IN DELA RIMSKE CESTE ZARADI POLAGANJA KABELSKE KANALIZACIJE

13. 9. 2019