PONOVLJEN JAVNI RAZPIS ZA PRODAJO STANOVANJA NA GRADIŠNIKOVI ULICI 6, BOROVNICA

11. 6. 2019