OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA PRODAJO STANOVANJA – GRADIŠNIKOVA ULICA 6

23. 5. 2019