PREDSTAVITEV PROJEKTA GRADNJE KMETIJSKIH OBJEKTOV ZA PRIDELAVO BOROVNIC IN PREDOBRAVNAVA OPPN

1. 2. 2019