SEJA ODBORA ZA PROSTORSKO PLANIRANJE, GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI IN VARSTVO OKOLJA

1. 2. 2019