POZIV OBČANOM, DRUŠTVOM IN POLITIČNIM STRANKAM ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA NADZORNI ODBOR OBČINE BOROVNICA

12. 12. 2018