SUBVENCIONIRANJE MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV (MKČN) NA OBMOČJU OBČINE BOROVNICA ZA LETO 2018

27. 6. 2018