DELNA IN POPOLNA ZAPORA CEST JP 516681 IN JP 516551 (BREG PRI BOROVNICI)

13. 6. 2018