SKLEP O DOLOČITVI SEZNAMA GROBOV POSEBNEGA POMENA NA POKOPALIŠČU V BOROVNICI

12. 6. 2018