ZAČETEK PRIPRAVE TRETJE SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU LIKO

29. 3. 2018