POZIV OBČANOM, DA S STARIMI FOTOGRAFIJAMI NASELIJ IN ZASELKOV OKOLI BOROVNICE SODELUJEJO PRI NOVI IZDAJI BROŠURE “POGLEDI DVEH STOLETIJ!

1. 3. 2018